Perspektywy współczesnego uczącego

Człowiek uczy się przez wiele lat. Niektórzy twierdzą, że proces ten trwa przez całe życie, choć patrząc na ludzi z uporem maniaka powtarzających swoje błędy można z pewnością polemizować. Tak czy inaczej, każdy młody Polak ma obowiązek co najmniej dekadę spędzić w ławie szkolnej. Ile z niej wyniesie, zależy od niego samego, ale także od wpływu dorosłych z rodzicami i nauczycielami na czele. Jeszcze kilka lat temu można było uparcie twierdzić, że wiedza jest w życiu bardzo ważna, zatem warto się uczyć jak najdłużej. Obecnie coraz mniej ludzi jest skłonnych tego stanowiska bronić. Przede wszystkim tysiące młodych i dobrze wykształconych ludzi zadaje kłam twierdzeniu, że wykształcenie zapewni dobrą i satysfakcjonującą pracę. Co więcej, zwiększa się liczba osób, które świadomie rezygnują z edukacji, szczególnie tej na wyższym poziomie, ponieważ zdają sobie sprawę, że to bardziej kula u nogi niż bilet do raju szczęśliwego posiadacza pracy. Nie można jednak ulegać złudzeniom, że wykształcenie przestało mieć znaczenia. Jest ono nadal najważniejszym czynnikiem, charakteryzującym kandydata do pracy. Ludzie go pozbawieni mają jeszcze mniejsze szanse na znalezienie pracodawcy. Można zatem powiedzieć, że nauka nie idzie w las. Aczkolwiek dyplom wyższej uczelni nie gwarantuje obecnie otrzymania pracy to jednak wyższe uczelnie nie zauważyły znaczącego zainteresowania studiami. Owszem, spadła liczba studentów, związane jest to jednak z niżem demograficznym, a nie brakiem zainteresowania młodych ludzi kontynuacją nauki na studiach wyższych. Co więcej, wzrasta liczba osób studiujących więcej niż jeden kierunek.

Dzieci pracujące jak dorośli

Współczesne dzieci mają grafik wypełniony po brzegi. Od rana spędzają czas w szkole, niektóre są tam na długo przed pierwszym dzwonkiem o ósmej rano, ponieważ rodzice podrzucają je do świetlicy w drodze do pracy. Potem kilka lekcji i ponownie świetlica. Popołudnia to czas na zajęcia dodatkowe, naukę języka, albo i dwóch, basen czy inny trening, taniec, grę na instrumencie czy inną formę rozwijającą umiejętności i wrodzony talent. Codziennie coś wypada, aż sami pedagodzy łapią się za głowę i mówią, że ich podopieczni wracają do domu znacznie później niż oni. Pracują na dwóch etatach, jeżeli podsumować godziny spędzane poza domem. I tak praktycznie od początku, bo już kilkuletnie dzieci angażowane są w przeróżne formy aktywności. Czy to dobrze? Wielu rodziców stara się zapewnić swoim dzieciom jak najlepszy start i umożliwić korzystanie z zajęć, o których oni w młodym wieku mogli tylko pomarzyć. Z jednej strony można dorosłym zarzucać, że przerzucają na dzieci swoje niespełnione ambicje i po części je krzywdzą. Jednocześnie jednak współczesny świat wspiera ludzi wszechstronnie uzdolnionych, z pasją podchodzących do swoich zainteresowań. A dzieciństwo to najlepszy czas na ich kształtowanie i rozwijanie. Czy zawsze jednak dzieci rozwijają swoje pasje i zainteresowania? Młody człowiek jest jeszcze zbyt mało ukształtowanym człowiekiem, aby wiedział co naprawdę go interesuje i co chce w życiu osiągnąć. Najczęściej więc za przeładowany dzień swoich pociech odpowiadają rodzice, którzy poprzez posyłanie dzieci na niezliczoną ilość zajęć pozalekcyjnych realizują własne niespełnione nadzieje.

Kurs dobry na wszystko

W czasach gdy studia wybierane są bardziej praktycznie niż w oparciu o zainteresowania czy pasje, wiele osób postanawia zabezpieczyć się różnymi kursami i szkoleniami. Za ich pośrednictwem można bowiem owe zainteresowania, a nawet talenty rozwijać. A zatem gdy człowiek obawia się bezrobocia idzie na studia, po których szansa na pracę jest duża. Natomiast popołudniami uczęszcza na kursy literatury, fotografii, a nawet te z zakresu składania orgiami. W Polsce tradycja rozwijania zainteresowań i pasji nie jest może zbyt ugruntowana, ale powiedzieć o jej mieszkańcach, że nie interesują się niczym poza wypłatą byłoby bardzo krzywdzącym sądem. Polacy coraz chętniej przeznaczają część swoich zarobków właśnie na hobby i dodatkowe zajęcia, które nie mają przynosić żadnych wymiernych korzyści, a pozostawać jedynie źródłem przyjemności. Zdarza się jednak i tak, że to, co początkowo było jedynie rozrywką, staje się źródłem utrzymania i nowym etapem na zawodowej drodze. Podczas zajęć dodatkowych wielu ludzi odkrywa bowiem swoje ukryte talenty, które nawet dla nich samych pozostawały do tej pory tajemnicą. Warto zatem próbować różnych zajęć i zachęcać do tego również dzieci, młodzież, a także lubiących się bawić studentów. Wbrew obiegowym opiniom studenci to nie tylko ludzie, którzy tylko imprezują. Bardzo wielu studentów rozwija swoje pasje w kołach naukowych działających na uczelni, angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne, poświęca swój czas dzieciom chorym i opuszczonym. Wielu z nich także pracuje, gdyż sytuacja materialna ich rodzin nie pozwoliłaby na kontynuowanie nauki. Tak naprawdę imprezuje bardzo niewielki procent studentów.

Szkoły dla dorosłych

Szkoły dla dorosłych to specjalne ośrodki wiedzy które uczą ludzi dojrzałych i pozwalają im na uzupełnienie braków. Są to szkoły gdzie można się douczyć i zdać maturę jak również kontynuować rozpoczętą kilka lat wcześniej naukę. Całość jest opłacana z własnych pieniędzy ponieważ tok nauczania jest dobierany pod względem innych spraw zawodowych. Szkoły dla dorosłych mogą oferować nauczanie licealne, techniczne jak również samą maturę. Nauka może odbywać się dziennie jak również zaocznie ponieważ szkoły te mają świadomość że wiele osób w ciągu tygodnia pracuje. Nauka jest o wiele krótsza niż normalnie, ponieważ w ciągu roku można zdobyć wiedzę nawet kilkuletnią. Wiele takich szkół jest renomowanych dlatego ich oferta jest coraz bardziej ciekawa. Jeżeli ktoś ma swoje prywatne życie, rodzinę oraz dzieci to może kształcić się wieczorowo. Jest to kilka godzin odrębnej wiedzy na dany temat. Podstawowe przedmioty to język polski, matematyka, a także język obcy oraz fizyka i chemia. Profil dobierany jest samodzielnie dlatego mogą to być przedmioty bardziej matematyczne lub bardziej humanistyczne. Sprawdzanie wiedzy odbywa się tak samo jak w szkole, w postaci testów, egzaminów, a także sprawdzianów. Szkoły dla dorosłych pozwalają uzupełnić wykształcenie. Dziś mało, który pracodawca decyduje się zatrudniać osoby, które ukończyły jedynie szkołę podstawową lub gimnazjum. Dlatego osoby, które z jakiś powodów zakończyły edukację właśnie na szkole podstawowej lub gimnazjalnej mają szansę na uzyskanie matury poprzez edukację w szkołach dla dorosłych. Trzeba tylko chcieć się uczy, a bez względu na wiek jest to możliwe.

Płacenie za naukę

Nauka już od najmłodszych lat wiąże się z płatnościami. Kiedy dziecko idzie do szkoły wtedy rodzice muszą zadbać o naukę i o to by mu niczego nie brakowało. Wydatków jest wiele, ponieważ są to ubiory, przybory, książki, zeszyty a także strój na zajęcia gimnastyczne. W miarę jak dziecko dorasta potrzeby się zmieniają ale koszty wzrastają. Sama nauka w szkole państwowej jest darmowa, jednak rodzice składają się na różne wydatki takie jak ubezpieczenie, składki szkolne wyjazdy dla dzieci czy imprezy klasowe. To wszystko musi być tak zorganizowane aby wszystkie dzieci mogły z tego korzystać i nikt nie czuł się pokrzywdzony. Dopóki dziecko nie osiągnie osiemnastu lat to cały czas płacą za jego naukę rodzice. Dopiero potem, kiedy wybiera się ono na studia ma prawo samodzielnie o tym decydować. Są do wyboru szkoły prywatne, zaoczne gdzie nauka kosztuje kilka tysięcy złotych. Idąc do pracy można sobie na to pozwolić i wiele osób tak robi. Studia również są płatne i średnio jest to dwa tysiące złotych za semestr. Trzeba też doliczyć do tego materiały edukacyjne, książki a często nawet ksero. Nauka kosztuje i to nie tylko w naszym kraju ale za granicą również. Ludzie wybierają tańsze możliwości ale mogą one być mniej korzystne jeśli chodzi o przekaz wiedzy. Studenci mogą jednak liczyć na różne formy wsparcia materialnego. Jedną z takich możliwości jest kredyt studencki na bardzo korzystnych warunkach. Kredyt studencki zaczyna się spłacać dopiero dwa lata po ukończeniu studiów. Studenci pochodzący z rodzin o niskich dochodach mogą dostać także stypendium socjalne. Inne formy pomocy to stypendia naukowe i sportowe.

Polecane kierunki studiów

Studia są wybierane po to aby mieć wyższe wykształcenie i móc odnaleźć się na rynku pracy pod kątem tematycznym. Ilość studiów obecnie jest bardzo duża ponieważ są różne szkoły, zarówno uniwersytety jak i akademie. Można studiować kierunki typowo ścisłe jak również humanistyczne. Każda osoba ma wybór dlatego że wie czym chce się zajmować w przyszłości. Ciekawymi kierunkami studiów są ogrodnictwo, architektura, budownictwo, malarstwo, informatyka, pedagogika ponieważ ofert pracy po takich studiach jest dużo. Ludzie mogą nie tylko zdobyć wiedzę na wykładach ale również są laboratoria oraz ćwiczenia. Praktyczna strona studiów oraz praktyki powodują że studenci bardzo chętnie uczą się takich rzeczy. Obecnie można studiować zarówno dziennie jak i zaocznie, jednak ta druga forma jest płatna. To oferta konkretnie dla osób pracujących którzy chcą się również kształcić. Osoby mające trochę więcej pieniędzy mogą wybrać studia zagraniczne które są prowadzone w języku obcym. Wybór studiów dokonywany jest już w liceum lub technikum kiedy zda się maturę. To bardzo ważna decyzja tym bardziej że studiowanie trwa około pięciu lat. Tematyka i szczegóły różnych uczelni oraz studiów można znaleźć na stronach internetowych. Od lat do najbardziej popularnych kierunków studiów należy w naszym kraju medycyna, prawo, farmacja, filologia angielska, psychologia. Niektórzy decydując się na wybór tego, a nie innego kierunku studiów robią to ze względu na tradycje rodzinne, z kolei inni wybierają studia zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, a jeszcze inni bo zapewniają dobrze płatną pracę. Nie ważne są jednak motywy kierujące absolwentami.

Korzystanie ze szkoleń i kursów

Szkolenia i kursy to dodatkowa forma uzyskiwania wiedzy. Może ona być przydatna dla osób w różnym wieku. Warto już od młodych lat inwestować w takie możliwości, ponieważ bardzo się to przydaje. Część kursów i szkoleń jest po to aby zdobyć dodatkowe kwalifikacje lub dowiedzieć się ważnych treści o danej branży. Szkolenia są zarówno darmowe jak i płatne ponieważ różne instytucje się tym zajmują. Cały spis wszystkich szkoleń znajduje się w Internecie i wtedy widać jaki zakres to obejmuje. Te najbardziej powszechne trwają kilka miesięcy ponieważ przekazywana jest wiedza zarówno teoretyczna jak i praktyczna. Szkolenia mogą być z wiedzy jak i praktykowania umiejętności, jak na przykład szkolenie z bukieciarstwa czy robótek ręcznych. Ludzie pracujący za biurkiem chętnie przyjmują szkolenia typowo edukacyjne takie jak obsługa klienta, negocjacje, biznes, logistyka, czy też prawne. Bardzo dużą popularnością cieszą się szkolenia z nieruchomości, informatyczne jak również administracyjne. Niektórzy pracodawcy także wysyłają swoich pracowników na szkolenia w weekendy po to aby na bieżąco byli w temacie. Kursy i szkolenia mogą być też unijne a także prowadzone przez Internet. Taki wybór pozwala na łatwiejszą okazję aby brać w nich udział. Nie wszystkie kursy, w których możemy wziąć udział to kursy, na których pogłębimy swoją wiedzę zawodową. Na rynku dostępna jest cała masa szkoleń, które możemy odbyć po prostu dla przyjemności. Na przykład wśród pań i to w różnym wieku bardzo dużą popularnością cieszą się kursy rękodzieła. Ich uczestniczki biorą udział w tych kursach dla przyjemności i własnej satysfakcji.

Nauka na błędach

Nie ma człowieka nieomylnego, choć zapewne wielu chciałoby za takiego uchodzić. Ludzi można jednak podzielić na tych, którzy na błędach się uczą oraz tych, którzy w głębokim poważaniu mają wyciąganie wniosków. Mądra osoba nie żałuje tego, co było, ale stara się nie popełniać dwa razy tych samych pomyłek .Nauka na własnych błędach może nas jednak bardzo drogo kosztować. Ignorant uzna, że nikt nie jest idealny i o własnym niepowodzeniu będzie wolał zapomnieć. Podobno ludzie tendencje do wypierania niepochlebnych opinii o własnej osobie mają w genach. I faktycznie coś wydaje się być na rzeczy. Mimo wszystko warto pamiętać o swoich błędach, choćby nie wiadomo jak bolesnych. Tylko dzięki temu można stawać się lepszym człowiekiem i rozwijać się jako jednostka, jak również członek społeczności. Oczywiście nie oznacza to gnębienia siebie i rozpamiętywania tego, co się nie udało lub co zostało zaprzepaszczone. Lepiej po czasie z pewnym dystansem przeanalizować sytuację, wyciągnąć wnioski i iść dalej z nadzieją, że wszystko czemuś służy. Dotyczy to tak życia prywatnego, jak również zawodowego. Poza tym zawsze warto pytać niż za wszelką cenę starać się uchodzić za wszechwiedzącego. Po tym, że ktoś zadaje pytania, nawet nie najmądrzejsze, można poznać człowieka, który myśli samodzielnie i stara się zrozumieć otaczający go świat. Jest takie bardzo mądre przysłowie: „Kto pyta nie błądzi”. Nie wstydźmy się więc zadawania pytań, wtedy na pewno unikniemy wielu życiowych pomyłek i nie trafionych decyzji. Nie wstydźmy się zadawać pytania, nawet jeżeli w oczach innych wydamy się osobami kompletnie pozbawionymi wiedzy.

Kochaj naukę mimo wszystko

W czasie szukania praca i pozostawania na bezrobociu większość ludzi musi się bardzo starać, by wykrzesać z siebie choćby niewielkie pokłady energii. Bynajmniej nie chodzi o brak czasu, ale problemem pozostaje głównie zniechęcenie. Człowiek, który nie musi rano wstać, ubrać się i pójść do pracy z czasem zaczyna wątpić w sens swojego życia. By nie popaść w całkowite załamanie, najlepiej ustalić sobie plan dnia. Przeznaczyć określone godziny na realizowanie konkretnych zadań. Doradcy do spraw kariery radzą w tym czasie zapisanie się na przeróżne kursy. Nie dość, że zapełnią czas, to jeszcze będą bardzo dobrze wyglądać w cv. Najlepiej szukać programów, które uzupełnią posiadane wykształcenie i pozwolą nabyć dodatkowe umiejętności, a co za tym idzie także uprawnienia. Brak pracy oznacza z reguły uszczuplenie domowego budżetu. W związku z tym płatne szkolenia, kursy czy studia podyplomowe mogą nie wchodzić w grę. Nic jednak straconego, bowiem urzędy pracy organizują bezpłatne zajęcia. Można także skorzystać z jednego z programów aktywizacji zawodowej, wspieranego i współfinansowanego ze środków unijnych. Czasami może brakować motywacji do działania, jednak warto czas bez pracy przeznaczyć na zdobycie umiejętności, które pomogą w jej jak najszybszym znalezieniu. W kursach czy szkoleniach współfinansowanych z Unii Europejskiej mogą brać nie tylko osoby bezrobotne. Organizacją tego typu szkoleń i kursów zajmują się bowiem także organizacje pozarządowe. W przypadku szkoleń i kursów organizowanych przez Urzędy Pracy, aby z nich skorzystać trzeba najpierw się w tym urzędzie zarejestrować.

Uczyć się czegoś pożytecznego

Większość polskich studentów spędza swoje najlepsze lata na imprezowaniu oraz wkuwaniu regułek. Polski system nauczania sprzyja tak zwanej pamięciówie, czyli uczeniu się na pamięć definicji i pojęć, bez większego zagłębiania się w ich sens. W myśl hasła: zakuć, zdać, zapomnieć. I tak z roku na rok przybywa ludzi z tytułami naukowymi, którzy nie posiadają jednak żadnych praktycznych umiejętności, ani nawet wiedzy, którą mogliby wykorzystać w pracy. Pracodawcy załamują ręce, bo choć wykształconych kandydatów nie brakuje, to znalezienie kogoś naprawdę kompetentnego oraz potrafiącego dodać przysłowiowe dwa do dwóch to niemała sztuka. Prawdziwy paradoks. Tym bardziej i tym mocniej należy domagać się od rządzących, a także przedstawicieli intelektualnych elit, reformy systemu edukacji. Nie tylko tych najwyższych szczebli, ale również programu nauczania szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. Zmiany powinny służyć budowaniu społeczeństwa mądrego, ale przede wszystkim samodzielnego i radzącego sobie na co dzień w praktycznych sytuacjach. W taki sposób do nauki podchodzi się w krajach, które obecnie uchodzą za wzorowe pod względem organizacji systemu edukacji. I właśnie w ich kierunku powinni patrzeć ludzie odpowiedzialni za system oświaty w Polsce. Nie wiadomo jednak jak tak naprawdę ma wyglądać zreformowana polska szkoła. Systemy edukacji, które sprawdziły się w innych krajach Europy nie koniecznie muszą sprawdzić się na polskim gruncie. Jeszcze gorzej może wyglądać próba przeszczepienia na polski grunt wzorców zaczerpniętych ze Stanów Zjednoczonych. Najlepiej więc korzystać z doświadczeń innych, ale budować własny model edukacji.